JátékszabályzatA „MAGYAR TERMÉK” „Három a Magyar!”
Nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

1.   A nyereményjáték szervezője

A „Három a Magyar!” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezői

a Bábolna Bio Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Szállás utca 6., cégjegyzékszáma: 01-09-167448, adószáma: 10767692-2-42, képviseletében eljár Dr. Bajomi Dániel) és

a Globus Konzervipari Zrt. (székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92., cégjegyzékszáma: 09-10-000501, adószáma: 10874406-2-09, képviseletében eljár Szabó Nándor) és

a Detki Keksz Édesipari Kft. (székhelye: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos út 178., cégjegyzékszáma: 10-09-020783, adószáma: 11160500-2-10, képviseletében eljár Pavlova Olga ügyvezető igazgató) és

az Omega Bázis Kft. (székhelye: 2541, Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 165., cégjegyzékszáma: 11 09 019728, adószáma: 23740800-2-11, képviseletében eljár Deák Csaba) és

a Mary-Ker Pasta Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bem u. 9., cégjegyzékszáma: 13-09-131053, adószáma: 14882759-2-13, képviseletében eljár Sajcz László cégvezető) és

a Ági Nektár Kft. (székhelye: 1161 Budapest, Krisztina körút 51. 5.em 2., cégjegyzékszáma: 01-09-876059, adószáma: 13841481-2-42, képviseletében eljár Bognár Bús Tünde) és

Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. (székhelye: 1211, Budapest, Színesfém utca 23., cégjegyzékszáma: 01 09 671313, adószáma: 12380086-2-43, képviseletében eljár Nagy Gábor) és

a Sole-Mizo Zrt. (székhelye: 6728 Szeged Budapesti út 6., cégjegyzékszáma: 06-10-000119, adószáma: 11090799-2-06, képviseletében eljár Gerbrant Redmer de Boer) és

Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Jendrassik György utca 10., cégjegyzékszáma: 13-10-041202, adószáma: 10871946-2-13, képviseletében eljár Csonka Endre) és

a Gyulahús Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9., cégjegyzékszáma: 04-09-012216, adószáma: 24229342-2-04, képviseletében eljár: Daka Zsolt ügyvezető) és

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104., cégjegyzékszáma: 13-09-067506, adószáma: 10886861-2-44, képviseletében eljár Galántai György), valamint a

(a továbbiakban együtt: "Szervezők").

A Játékhoz kapcsolódó feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Reinas Consulting Kft. (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 49. , cégjegyzékszáma: 01-09-920900, adószáma: 14808973-2-41, telefonszáma: +36-20-314-35-51, email címe: info@reinas.hu,  - a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi, mint a Játékban a Szervezők közreműködője.

A Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142875/2018.

 

2.  A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Nyereményjáték Időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.magyaranyero.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”), a jelen részvételi feltételek 5.1. pontjában foglaltak szerint.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, Adatkezelő, a partner üzletláncok, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő egyéb gazdálkodó bármely szervezetek, ügynökségek, ezek közvetlen és közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

2.3. Amennyiben a Játék nyertese cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményre (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A cselekvőképtelenséget, ill. a cselekvőképesség korlátozottságát jogerős közokirati bizonyítékkal igazolni kell.

 

3.  A Játékban résztvevő termékek

A promócióban a Bábolna Bio Kft.; Globus Konzervipari Zrt.; Detki Keksz Édesipari Kft.; Mary-Ker Pasta Kft.; Ági Nektár Kft.; Sole-Mizo Zrt.; Omega Bázis Kft.; Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft.; Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt.; Gyulahús Kft. és a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 1. sz. mellékletben felsorolt, Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék jelzéssel ellátott termékei vesznek részt (a továbbiakban: „Termék”).

 

4.  A Játék időtartama

A Játék 2018. április 25. 00 óra 00 perctől 2018. május 22. 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”). A Játékban kizárólag a 2018. április 25-től 2018. május 22-ig tartó időszakban történt vásárlásokhoz tartozó számlákkal lehet részt venni.


5.   A Játék menete

5.1. A Játékban való részvétel feltétele a promócióban résztvevő 3 különböző gyártó termékeiből legalább 1-1 kartonnal, az 1. sz. mellékletben meghatározott Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék jelzéssel ellátott védjegyes termék vásárlása valamely magyarországi METRO áruházban, majd azt követően a Játékba való regisztráció az alábbiakban ismertetettek szerint (amelynek keretében a Játékos megadja a METRO kártya számát).

A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a következő adatokat (METRO kártya száma), majd kipipálni az adott mezőt, mellyel Játékos kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, önkéntesen elfogadja jelen részvételi feltételekben rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt METRO kártya számmal szükséges részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók illetve telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárják, amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos viseli kizárólagosan.

A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél fel kell tölteni a METRO kártya számát, ki kell jelölnie a bolt nevét, valamint ki kell választania a regisztráció során legördülő listából a vásárolt termék pontos megnevezését (a továbbiakban: "Pályázat"). Egy Játékos a Honlapon keresztül korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat ugyanakkor csak egy számla adatait tartalmazhatja; illetve egy vásárlást igazoló számla a Játékban csak egyszer vehet részt.

Ezek után indulhat az értékes heti nyereményekért, illetve a fődíjért. Az első száz fő vásárló garantált ajándékot, egy Magyar Termék logóval ellátott pénzvisszaadó tálcát kap. A Játékban a 2018. április 25. és május 22. között történt vásárlásokhoz tartozó blokkokkal/számlákkal lehet részt venni.

 

5.2. Nyeremények sorsolása

 

5.2.1. A Lebonyolító a Játék végén 1 db főnyereményt sorsol ki a regisztráció időtartama alatt: 2018. április 25 – május 22. érvényesen feltöltött Pályázatok összessége közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás), közjegyző jelenlétében.

A főnyeremény sorsolásának időpontja: 2018. június 11. délelőtt 10:00 óra.

Helyszíne a Lebonyolító telephelye (1075 Budapest, Károly krt 5./C). A sorsolás nem nyilvános.

 

5.2.2. A Lebonyolító a Játék során heti rendszerességgel heti 5 db (összesen a Játék tartama alatt 20 db) heti nyereményt sorsol ki.

Heti nyeremények

Első heti nyeremény sorsolás: 2018. május 02. 10.00. (1. heti nyereménysorsoláson való részvételhez 2018.04.25. 00:00 órától – 2018.05.01. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)

Második heti nyeremény sorsolás: 2018. május 09. 10.00. (2. heti nyereménysorsoláson való részvételhez 2018.05.02. 00:00 órától – 2018.05.08. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)

Harmadik heti nyeremény sorsolás: 2018. május 16. 10.00. (3. heti nyereménysorsoláson való részvételhez 2018.05.09. 00:00 órától – 2018.05.15. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)

Negyedik heti nyeremény sorsolás: 2018. május 23. 10.00. (4. heti nyereménysorsoláson való részvételhez 2018.05.16. 00:00 órától – 2018.05.22. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)

Az adott héten feltöltött érvényes Pályázatok között 5 db heti nyeremény kerül kisorsolásra. A heti nyeremény sorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) történik az adott héten, a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt. 5./C.)

A sorsolás nem nyilvános.

Egy Játékos a heti nyereményből csak egyet nyerhet a Játék során.

 

5.2.3. A Játék során 100 db pénzvisszaadó tálca kerül kiosztásra garantált nyereményként. Ezt a honlapon elsőként regiszráló 100 fő játékos kapja meg.

5.2.4. A Lebonyolító a Játék végén 1 db  főnyereményt sorsol ki, sorsol ki azon játékosok közül, akik három számla adatait töltik fel a nyereményjáték regisztrációs időszaka során (a három különböző számla adatait nem kötelező egy időben feltölteni, a METRO kártyaszámmal elllenőrizhető).

A Játékos 3-féle főnyeremény opció közül 1 db főnyeremény kategóriát választhat.

A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a  főnyereményt 2018. június 11-án, délelőtt 10:00 órakor a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt 5./C). A sorsolás nem nyilvános.

A főnyeremény, a garantált nyeremények valamint a heti nyeremények esetén amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.  Tartaléknyertesnek a Lebonyolító által tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével sorsolt 5 további Játékos minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, és akik a kisorsolás sorrendjében követik egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Lebonyolító véletlenszerűen, gépi sorsolással kiválasztja a feltételeknek megfelelő Nyerteseket és a Tartaléknyerteseket. A Szervezők és a Lebonyolító a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervezők és a Lebonyolító szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzat 5.4. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás a Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítése alapján az értesítés Szervezők általi megküldése tényével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

 

5.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.


5.4. Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményeket az alábbiak szerint vehetik át:

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében.

Amennyiben a játékos a METRO kártyaszámával nyert, úgy a microsite-on regisztrált adatok felhasználásával a nyereményét előre egyeztetett időpontban a megadott címre szállítjuk. A csomagok szállítását a METRO Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 3.) végzi. A megadott személyes adatokat nyeremény kézbesítése céljából és kizárólag ennek megtörténtéig kezelik, azt egyéb célra nem használják.

A nyereményjáték során történő főnyeremény, a garantált nyeremények, valamint a heti nyeremények megnyerése esetén a METRO Kereskedelmi Kft. a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a METRO kártya regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amely kártyaszámról a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül. A nyertes Játékos az első értesítést követő tíz (10) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megadni szállítási címét.

A METRO Kereskedelmi Kft. a nyertes Játékostól postai úton bekéri a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti számlát a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a számlákat a Játékosoknak meg kell őrizniük. Az eredeti számla beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 10 naptári nap áll rendelkezésére a nyeremény értesítéstől számítva az alábbi címre: METRO Kereskedelmi Kft. 2040 Budaörs, Keleti u. 3. Jelige: „Három a magyar!” (a postaköltség a Játékost terheli).

A kézbesítésért felelősséget a Szervezők és a Lebonyolító nem vállalnak. Ajánljuk, hogy a nyertes Játékos ajánlott küldeményként továbbítsa a METRO Kereskedelmi Kft. részére az eredeti számlát.

Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött első értesítést követően tíz (10) naptári napos határidőn belül visszajelzett.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

A Főnyeremény átadására a nyertessel egyeztetett helyen és időben kerül sor. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes lép.

Szervezők és a Lebonyolító rögzítik, hogy 2018. június 11. napját követően 90 nap elteltével a Játékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

 

6. A Nyeremények

6.1. Főnyeremény:

A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 1 db főnyereményt sorsolnak ki, amely egy választható méretű (105 vagy 355 literes) TEFCOLD 145-I W típusú vagy CMV 375 HC (környezetbarát) típusú üvegajtós hűtő és/vagy MOL üzemanyag kártya 250.000 – 450.000 Ft (azaz kétszázötvenezer - négyszázötvenezer forint) értékben.6.2. Heti nyeremények:

Hetente 1 db Gorenje termék, 1 db írható megállító tábla, 1 db Nescafé Dolce Gusti KRUPS Mini me kávéfőzőgép, 1 db Magyar Termék ajándékcsomag és 1 db 20 000 Ft értékű MOL Group Gift kártya (a Játék folyamán összesen 20 db nyeremény) kerül kisorsolásra.

Heti nyeremények:


6.3. Garantált nyeremények:

Összesen 100 db pénzvisszaadó tálca Magyar Termék logóval ellátva.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassák, vagy visszavonják, és azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljanak fel.

 

7. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Honlapon, a résztvevő üzletláncok üzleteiben, online hirdetésekben, elektronikus hírlevélben. A teljes részletességű információk és a Játék jelen hivatalos részvételi feltételei a Honlapon érhetőek el. A Játékkal illetve a nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a Játék Időtartama alatt az info@magyaranyero.hu e-mail címen. A Szervezők a Játékkal kapcsolatos elsődleges kommunikációs felületnek és minden esetben irányadónak a www.magyaranyero.hu honlapot tekintik, így bármely módosítás vagy változás elsődlegesen ezen a felületen érhető el.

 

8.  Adó- és járulékfizetési kötelezettség

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervezők vállalják, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervezők a nyertes Játékosok nevében és helyettük kifizetik a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékot. A főnyeremény ajándékkártya átvételi helyére történő utazás költségei a nyertest terhelik.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Szervezők és a Lebonyolító kizárólag azokat a vásárlást igazoló számlákat fogadják el a Pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő Termékek – márkanevet is tartalmazó - megnevezése, illetve a résztvevő üzletláncokban történt feltöltött vásárlás adatai szerepelnek.

9.2. A Szervezők és a Lebonyolító nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött számlákat fogadják el a nyertesség bizonyítására, melynek számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött METRO kártyaszámával történt vásárlás adataival. Szervezők és Lebonyolító nem fogadnak el tépett, szennyezett, elmosódott illetve bármilyen egyéb okból sérült, megrongálódott számlát. Lebonyolító felhívja a figyelmet, hogy a beküldött eredeti számlák visszaküldésére nincs lehetőség.

9.3. A Szervezők, illetve azok bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért és esetleges hiányaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A (nyertes) Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti a jótállásra és a szavatosságra vonatkozó szabályok szerint.

9.4. A Szervezők a Játékban nem osztanak szét a jelen részvételi feltételekben felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb nyereményt.

9.5. A promóciós anyagok nyomtatási hibáiért a Szervezők, az Adatkezelők és a Lebonyolító, valamint a Játékban résztvevő üzletek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.6. A hamisított Pályázatokban a Játékos vásárlását igazoló blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós Termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.

9.7. A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassák, továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban, közösségi média felületeken és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült felvételt és fényképeket a Szervezők időbeli-, térbeli-, mód- és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervezők kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

9.8.A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti, promócióban résztvevő Termék vásárlását igazoló számlán szereplő adatokat töltöttek fel (METRO kártyaszám) a Honlapon, melyet a rendszer azonosított, elfogadott, és érvényesnek minősített.

9.9. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. METRO kártyaszám, névelírás, e-mail cím elírás, helytelen szállítási cím megadása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervezők, az Adatkezelők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.

9.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

9.11. A Játékosok a részvétellel automatikusan és kifejezetten elfogadják a Honlapon megtalálható jelen részvételi feltételeket annak mellékleteivel együtt.

9.12. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor, egyoldalúan megváltoztathassák vagy visszavonják.

9.13. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, felfüggesszék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását, illetve kizárja a Játékost a Játékból indokolás nélkül. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

9.14. A fentiek mellett a Szervezőket nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Szervezőknek a Játékos irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Játékos által a Termékért fizetett összeget. A Szervezők a Pályázatok hiányosságáért, hibájáért, a METRO kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

9.15. Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.


Kelt: 2018. április 12.

 

1. sz. melléklet

A Játékban résztvevő termékek listája:

  


2. sz. melléklet

 

Főnyeremény:

A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 1 db főnyereményt sorsolnak ki, amely egy választható méretű (105 vagy 355 literes) TEFCOLD 145-I W típusú vagy CMV 375 HC (környezetbarát) típusú üvegajtós hűtő és/vagy MOL üzemanyag kártya 250.000 – 450.000 Ft (azaz kétszázötvenezer - négyszázötvenezer forint) értékben.

MOL GIFT KÁRTYA feltétel

A MOL Zrt. Ajándékkártya Programja a MOL Zrt.-hez tartozó valamennyi (belföldi) benzinkútra kiterjed.

Az Ajándékkártya tartalmát tekintve Szolgáltatási Utalvány. A megvásárolt kártyával egy jövőbeni, tartalmában pontosan még nem definiált, MOL Zrt.-hez tartozó benzinkút által teljesítendő tankolási szolgáltatás (szolgáltatás-csomag) kerül kiegyenlítésre. Az Ajándékkártya kizárólag ezen szolgáltatásokra használható fel, pénzben történő visszafizetésre nincs mód.

A MOL Group Gift Card tulajdonosa lehet minden természetes és jogi személy.

A MOL Group Gift Card kártyák kibocsátása 20 000 Ft-os fix címletben történik. A kártyák ezen értéknek megfelelő összeggel kerülnek feltöltésre.

Az Ajándékkártyán feltüntetésre kerül:

 • megnevezés: MOL Group Gift Card
 • kártya sorszáma
 • névérték

Az Ajándékkártyát a nyertes fizetőeszközként több részletben is felhasználhatja, az azon lévő összeg erejéig. (A POS terminál által kiállított bizonylaton feltüntetésre kerül a kártyáról még felhasználható összeg, pontegyenleg és a lejárat pontos dátuma).

Az Ajándékkártyák a vásárlástól számított x hónapig érvényesek.

A sorszámozott chip-kártyák biztonságosak. Az illetéktelen alkalmazás elkerülése érdekében minden kártyához PIN kód (azonosító kód) tartozik, melyet a vendég a kártyával együtt kap meg.

Fizetéskor ezt a kódot kell megadni a PIN-pad (PIN kód megadására szolgáló billentyűzet) segítségével.

 

Heti nyeremények:

Hetente 5 db Tefal illetve Rowenta termékek és 1 db 5000 Ft értékű SPAR ajándékkártya (a Játék folyamán összesen 24 db nyeremény) kerül kisorsolásra.


Heti nyeremények:

hetente 1 db (a Játék ideje alatt összesen 4 db) Magyar Termék ajándékcsomag kerül kiosztásra.

A heti 1 db Magyar Termék ajándékcsomag tartalma összesen 16 db termék:

 • 2 db 0,7 l Ági szörp
 • 2 db Protect vagy Biostop termék
 • 6 db Brilliance tisztítószer válogatás
 • 6 x 0,5 l Naturaqua szénsavas ásványvíz
 • 6 db-ból álló DETKI kekszválogatás
 • 1 db könyv a Gyulahús jóvoltából
 • 5 x 1 kg-os Első Pesti Malom lisztválogatás
 • 4 db Globus Szuperédes kukorica 340 g/285 g
 • 2 csomag Dunakeszi 2 tojásos száraztészta
 • ABY’s Gluten Free Snack 4 féle ízben
 • 1 db Mizo UHT laktózmentes tej 1,5 % 1 l
 • 1 db Magyar Termék vászontáska


A Szervezők a nyereményekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartják.

 

3. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató

1.) Adatkezelő:

„MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. (székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 105., cégjegyzékszám: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cg. 11-09-016954, adószáma: 22266851-2-11, képviseletében eljár Benedek Eszter Katalin ügyvezető, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-85038/2015) – a továbbiakban Adatkezelő – 

 

2.) Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, így különösen arra, hogy elektronikus úton hírlevelet küldjön a regisztrált felhasználók részére. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

3.) Az adatkezelés jogalapja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a.) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Hozzájárulás közvetlen megkereséshez elektronikus hírlevél útján: a felhasználó a regisztrációnál előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja a közvetlen megkereséshez.

 

4.) Az érintettek köre:

a regisztrált felhasználók.

 

5.) A kezelt adatok köre:

a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: METRO kártya szám, Elérhetőség (telefon, email, cookiek).

 

6.) Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye (kik ismerhetik meg az adatokat):

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a regisztrált felhasználók személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adatokhoz csak az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. A személyes adatok védelmének biztosítására az Adatkezelő biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

7.) Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges a 2. pontban meghatározott célok megvalósításához, illetve a regisztrált felhasználó tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő a regisztrált felhasználó személyes adatait adott esetben azután is megőrzi, miután a regisztrált felhasználó felhagyott az Adatkezelő weblapjának használatával. A célok megvalósítását illetve a tiltó nyilatkozat kézhezvételét követően az Adatkezelő a regisztrált felhasználó személyes adatait törli valamennyi rendszeréből. Az Adatkezelő bármikor jogosult törölni a regisztrált felhasználó személyes adatait, illetve a regisztrált felhasználó is jogosult az info@amagyartermek.hu e-mail címre küldve az adatai törlését bármikor kérni, mely kérésnek az Adatkezelő a kérés beérkezését követő kettő munkanapon belül eleget tesz.

8.) A regisztrált felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

A regisztrált felhasználó esetleges további felmerülő kérdéseivel kapcsolatban a(z) info@amagyartermek.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol az Adatkezelő a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon igyekszik minden kérdésre választ adni. Amennyiben azonban a regisztrált felhasználó mégis úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, akkor az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Tatabányai Törvényszékhez fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu ).

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Lábatlan, 2018. 04. 12.